Registráciu užívateľa môže vykonať predajca na predajnom mieste, alebo ju môžete urobiť na stránke www.tecko.sk v sekcii REGISTRÁCIA. Po vyplnení registračného formulára.

TEČKO registračný formulár
Obrázok: Registračný formulár

Po vyplnení všetkých údajov stlačte tlačidlo registrovať a objaví sa potvrdenie o odoslaní overovacieho emailu. Následne si skontrolujte emailovu poštu. Pozor overovací email sa môže nachádzať aj v reklamnej či spamovej pošte.

TEČKO potvrdenie odoslania
Obrázok: Potvrdenie

Kliknutím na odkaz v overovacom e-maile, ktorý by ste mali obdržať po úspešnej registrácii užívateľa na zadný e-mail, budete presmerovaný do zákazníckeho portálu, kde si zvolíte prihlasovacie meno a heslo pomocou, ktorého sa budete prihlasovať do portálu zákazníka.

Prihlasovacie údaje
Obrázok: Vytvorenie mena a hesla

Po úspešnom zadaní mena a hesla budete môcť využívať zákaznícky portál (objednávať karty, CAM moduly alebo balíčky programov, zobraziť objednávky, faktúry …).

Ak Vás predajca registroval, uviedli ste mu osobné údaje vrátane mena a priezviska. Toto meno a priezvisko zadáte pri prvom prihlásení spolu s číslom dekódovacej karty, ktorú Vám predajca pridelil k účtu v sekcii PRVÉ PRIHLÁSENIE. Táto časť sa Vám objaví po kliknutí na časť označenú PRVÉ PRIHLÁSENIE, registrácia nového účtu pomocou mena a čísla karty.

TEČKO prihlasovacie okno
Obrázok: Prihlásenie
TEČKO prvé prihlásenie
Obrázok: Prvé prihlásenie

Po prihlásení sa Vám objaví okno, kde si zvolíte prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého sa budete prihlasovať do portálu zákazníka.

Prihlasovacie údaje
Obrázok: Vytvorenie mena a hesla

Po úspešnom zadaní mena a hesla budete môcť využívať zákaznícky portál (objednávať karty, CAM moduly alebo balíčky programov, zobraziť objednávky, faktúry …).

Po úspešnom prihlásení do zákazníckeho portálu si zvolíte v ľavej časti sekciu Naša ponuka->Karty a zariadenia. Zobrazí sa Vám okno, kde si môžete zvoliť počet kariet a modulov maximálne však 3 kusy na jednu objednávku. Počet potvrdíte  tlačidlom VYBRAŤ, produkty sa zobrazia v okne VYBRANÉ PRODUKTY. Vybrané produkty môžete odstrániť z karty stlačením tlačidla VYBRANÉ. K dekódovacím kartám Vám je automaticky pripísaný servisný poplatok vo výške 20€ na kartu.

Objednávku potvrdíte tlačidlom K OBJEDNÁVKE.

TEČKO objednávka dekódovacia karta
Obrázok: Objednávka dekódovacia karta

Po stlačení tlačidla K OBJEDNÁVKE budete presmerovaný na kartu Sumarizácia objednávky s povinnosťou platby, kde si môžete navoliť spôsob platby a spôsob doručenia. Pre úspešné dokončenie musíte odsúhlasiť Všeobecné obchodné podmienky a súhlas so spracovaním osobných údajov.

TEČKO sumarizácia objednávky
Obrázok: Sumarizácia objednávky

Po stlačení tlačidla Súhlasím s podmienkami a záväzne objednávam. sa zobrazí okno Potvrdenie objednávky odkiaľ budete do niekoľkých sekúnd presmerovaný na platobný portál VÚB Banky. Po zaplatení počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí okno s potvrdením platby.

TEČKO potvrdenie objednávky
Obrázok: Potvrdenie objednávky
TEČKO VUB ePlatba
Obrázok: Platba VUB Internet Banking
TEČKO platba kartou
Obrázok: Platba kartou

V prípade ak platba neprebehla svoju objednávku nájdete v sekcii Prehľad objednávok odkiaľ sa ju môžete pokúsiť opätovne zaplatiť stlačením tlačidla zaplatiť.

TEČKO prehľad objednávok
Obrázok: Prehľad objednávok

V ľavom menu zvolíte položku Aktivácia/Registrácia karty. Zobrazí sa nasledujúce okno, kde zadáte číslo karty a potvrdíte stlačením tlačidla Aktivovať/Registrovať kartu. Od tohoto momentu sa vám aktivujú programové balíčky na vašej karte. V prípade, ak ste si zakúpili programový balíček ZAKLAD, budú Vám balíčky Adam a Eva aktivované na dva mesiace ZDARMA.

Ak ste si zakúpili dekódovaciu kartu u našich predajcov a chcete si ju aktivovať, bude Vám ešte účtovaný balíček ZAKLAD v hodnote 20€ na rok. Aktivácia bude úspešná až po úhrade tohoto poplatku.

Ak ste si kartu objednali poštou, balíček ZAKLAD ste si už uhradili pri objednávke karty. Aktivácia bude úspešná po kliknutí na tlačidlo Aktivácia/Registrácia karty.

Po úspešnej aktivácii sa Vám objaví Vaša karta v sekcii Správa kariet.

TEČKO aktivácia karty
Obrázok: Aktivácia karty
TEČKO registrácia karty
Obrázok: Registrácia karty

V karte Sumarizácia objednávky s povinnosťou platby, si môžete navoliť spôsob platby a spôsob doručenia. Máte na výber štyri spôsoby ako zaplatiť Vašu objednávku. Platba Kreditom je dostupná ak máte dobitý kredit. To môžete urobiť buď na predajnom mieste, alebo bankovým prevodom na účet SK2802000000003718044751 a uviesť ako variabilný symbol zákaznicke číslo ktoré nájdete v sekcii Informácie , alebo v sekcii Dobitie kreditu.

TEČKO sumarizácia objednávky
Obrázok: Sumarizácia objednávky
TEČKO variabilný symbol
Obrázok: Variabilný symbol

V prípade prevodu sa uskutoční rozpoznanie užívateľa, ktorému je pripočítaný kredit na základe variabilného symbolu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité uviesť variabilný symbol v správnom tvare! Kredit Vám bude pripísaný po spárovaní platby (zväčša nasledujúci pracovný deň). Stav kreditu je zobrazený v pravej hornej časti.

Ako ďalší spôsob platby môžete zvoliť Platba kartou tu budete potrebovať vašu platobnú kartu, po prípade telefón ak máte nastavenú sms notifikáciu.

TEČKO platba kartou
Obrázok: Platba kartou
TEČKO VUB ePlatba
Obrázok: Platba VUB Internet Banking

Ďalším spôsobom platby je platba cez VUB internet banking. Túto platbu môžete realizovať ak ste klientom VUB banky.

Ďalším spôsobom platby je platba Hotovostne v Michalovciach v predajni GeCom. POZOR tato platba je možná len v Michalovciach.

Zoznam Vašich objednávok si viete zobraziť na zákaznickom portáli, ak zvolíte v ľavej časti pololožku Prehľad objednávok. Neuhradené objednávky môžete uhradiť kliknutím na červené tlačidlo zaplatiť.

TEČKO prehľad objednávok
Obrázok: Prehľad objednávok

V ľavom menu zákaznického portálu zvoľte položku Naša poluka-> Balíčky a služby. Táto ponuka je aktívna iba ak máte už aktivovanú kartu. V pravej časti je červené okno, kde je zobrazené číslo karty na ktorú práve objednávate programový balíček. V prípade ak máte viacero kariet dokážete si v tomto okne vybrať požadovanú kartu.

TEČKO programové balíčky
Obrázok: Programové balíčky

Zmena prístupového hesla a osobných údajov je dostupné v karte Správa účtu v ľavej časti zákaznického portálu. Pri zmene prístupového hesla zadáte staré heslo a v pravej časti zadáte nové heslo. Nové heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov a aspoň jedno malé, jedno veľké a jednu číslicu.

V zmene osobných údajov si môžete nastaviť notifikáciu (e-mailovou správou) platby, služieb a zmeny osobných údajov NOVINKOU je notifikácia správou na TV (CONAX správa) 7 dní pred koncom služby (programového balíčka).

TEČKO osobné údaje
Obrázok: Osobné údaje

Registráciu užívateľa môže vykonať predajca na predajnom mieste, alebo ju môžete urobiť na stránke www.tecko.sk v sekcii REGISTRÁCIA. Po vyplnení registračného formulára.

TEČKO registračný formulár
Obrázok: Registračný formulár

Po vyplnení všetkých údajov stlačte tlačidlo registrovať a objaví sa potvrdenie o odoslaní overovacieho emailu. Následne si skontrolujte emailovu poštu. Pozor overovací email sa môže nachádzať aj v reklamnej či spamovej pošte.

TEČKO potvrdenie odoslania
Obrázok: Potvrdenie

Kliknutím na odkaz v overovacom e-maile, ktorý by ste mali obdržať po úspešnej registrácii užívateľa na zadný e-mail, budete presmerovaný do zákazníckeho portálu, kde si zvolíte prihlasovacie meno a heslo pomocou, ktorého sa budete prihlasovať do portálu zákazníka.

Prihlasovacie údaje
Obrázok: Vytvorenie mena a hesla

Po úspešnom zadaní mena a hesla budete môcť využívať zákaznícky portál (objednávať karty, CAM moduly alebo balíčky programov, zobraziť objednávky, faktúry …).

Ak Vás predajca registroval, uviedli ste mu osobné údaje vrátane mena a priezviska. Toto meno a priezvisko zadáte pri prvom prihlásení spolu s číslom dekódovacej karty, ktorú Vám predajca pridelil k účtu v sekcii PRVÉ PRIHLÁSENIE. Táto časť sa Vám objaví po kliknutí na časť označenú PRVÉ PRIHLÁSENIE, registrácia nového účtu pomocou mena a čísla karty.

TEČKO prihlasovacie okno
Obrázok: Prihlásenie
TEČKO prvé prihlásenie
Obrázok: Prvé prihlásenie

Po prihlásení sa Vám objaví okno, kde si zvolíte prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého sa budete prihlasovať do portálu zákazníka.

Prihlasovacie údaje
Obrázok: Vytvorenie mena a hesla

Po úspešnom zadaní mena a hesla budete môcť využívať zákaznícky portál (objednávať karty, CAM moduly alebo balíčky programov, zobraziť objednávky, faktúry …).

Po úspešnom prihlásení do zákazníckeho portálu si zvolíte v ľavej časti sekciu Naša ponuka->Karty a zariadenia. Zobrazí sa Vám okno, kde si môžete zvoliť počet kariet a modulov maximálne však 3 kusy na jednu objednávku. Počet potvrdíte  tlačidlom VYBRAŤ, produkty sa zobrazia v okne VYBRANÉ PRODUKTY. Vybrané produkty môžete odstrániť z karty stlačením tlačidla VYBRANÉ. K dekódovacím kartám Vám je automaticky pripísaný servisný poplatok vo výške 20€ na kartu.

Objednávku potvrdíte tlačidlom K OBJEDNÁVKE.

TEČKO objednávka dekódovacia karta
Obrázok: Objednávka dekódovacia karta

Po stlačení tlačidla K OBJEDNÁVKE budete presmerovaný na kartu Sumarizácia objednávky s povinnosťou platby, kde si môžete navoliť spôsob platby a spôsob doručenia. Pre úspešné dokončenie musíte odsúhlasiť Všeobecné obchodné podmienky a súhlas so spracovaním osobných údajov.

TEČKO sumarizácia objednávky
Obrázok: Sumarizácia objednávky

Po stlačení tlačidla Súhlasím s podmienkami a záväzne objednávam. sa zobrazí okno Potvrdenie objednávky odkiaľ budete do niekoľkých sekúnd presmerovaný na platobný portál VÚB Banky. Po zaplatení počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí okno s potvrdením platby.

TEČKO potvrdenie objednávky
Obrázok: Potvrdenie objednávky
TEČKO VUB ePlatba
Obrázok: Platba VUB Internet Banking
TEČKO platba kartou
Obrázok: Platba kartou

V prípade ak platba neprebehla svoju objednávku nájdete v sekcii Prehľad objednávok odkiaľ sa ju môžete pokúsiť opätovne zaplatiť stlačením tlačidla zaplatiť.

TEČKO prehľad objednávok
Obrázok: Prehľad objednávok

V ľavom menu zvolíte položku Aktivácia/Registrácia karty. Zobrazí sa nasledujúce okno, kde zadáte číslo karty a potvrdíte stlačením tlačidla Aktivovať/Registrovať kartu. Od tohoto momentu sa vám aktivujú programové balíčky na vašej karte. V prípade, ak ste si zakúpili programový balíček ZAKLAD, budú Vám balíčky Adam a Eva aktivované na dva mesiace ZDARMA.

Ak ste si zakúpili dekódovaciu kartu u našich predajcov a chcete si ju aktivovať, bude Vám ešte účtovaný balíček ZAKLAD v hodnote 20€ na rok. Aktivácia bude úspešná až po úhrade tohoto poplatku.

Ak ste si kartu objednali poštou, balíček ZAKLAD ste si už uhradili pri objednávke karty. Aktivácia bude úspešná po kliknutí na tlačidlo Aktivácia/Registrácia karty.

Po úspešnej aktivácii sa Vám objaví Vaša karta v sekcii Správa kariet.

TEČKO aktivácia karty
Obrázok: Aktivácia karty
TEČKO registrácia karty
Obrázok: Registrácia karty

V karte Sumarizácia objednávky s povinnosťou platby, si môžete navoliť spôsob platby a spôsob doručenia. Máte na výber štyri spôsoby ako zaplatiť Vašu objednávku. Platba Kreditom je dostupná ak máte dobitý kredit. To môžete urobiť buď na predajnom mieste, alebo bankovým prevodom na účet SK2802000000003718044751 a uviesť ako variabilný symbol zákaznicke číslo ktoré nájdete v sekcii Informácie , alebo v sekcii Dobitie kreditu.

TEČKO sumarizácia objednávky
Obrázok: Sumarizácia objednávky
TEČKO variabilný symbol
Obrázok: Variabilný symbol

V prípade prevodu sa uskutoční rozpoznanie užívateľa, ktorému je pripočítaný kredit na základe variabilného symbolu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité uviesť variabilný symbol v správnom tvare! Kredit Vám bude pripísaný po spárovaní platby (zväčša nasledujúci pracovný deň). Stav kreditu je zobrazený v pravej hornej časti.

Ako ďalší spôsob platby môžete zvoliť Platba kartou tu budete potrebovať vašu platobnú kartu, po prípade telefón ak máte nastavenú sms notifikáciu.

TEČKO platba kartou
Obrázok: Platba kartou
TEČKO VUB ePlatba
Obrázok: Platba VUB Internet Banking

Ďalším spôsobom platby je platba cez VUB internet banking. Túto platbu môžete realizovať ak ste klientom VUB banky.

Ďalším spôsobom platby je platba Hotovostne v Michalovciach v predajni GeCom. POZOR tato platba je možná len v Michalovciach.

Zoznam Vašich objednávok si viete zobraziť na zákaznickom portáli, ak zvolíte v ľavej časti pololožku Prehľad objednávok. Neuhradené objednávky môžete uhradiť kliknutím na červené tlačidlo zaplatiť.

TEČKO prehľad objednávok
Obrázok: Prehľad objednávok

V ľavom menu zákaznického portálu zvoľte položku Naša poluka-> Balíčky a služby. Táto ponuka je aktívna iba ak máte už aktivovanú kartu. V pravej časti je červené okno, kde je zobrazené číslo karty na ktorú práve objednávate programový balíček. V prípade ak máte viacero kariet dokážete si v tomto okne vybrať požadovanú kartu.

TEČKO programové balíčky
Obrázok: Programové balíčky

Zmena prístupového hesla a osobných údajov je dostupné v karte Správa účtu v ľavej časti zákaznického portálu. Pri zmene prístupového hesla zadáte staré heslo a v pravej časti zadáte nové heslo. Nové heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov a aspoň jedno malé, jedno veľké a jednu číslicu.

V zmene osobných údajov si môžete nastaviť notifikáciu (e-mailovou správou) platby, služieb a zmeny osobných údajov NOVINKOU je notifikácia správou na TV (CONAX správa) 7 dní pred koncom služby (programového balíčka).

TEČKO osobné údaje
Obrázok: Osobné údaje